Türkiye Üzerinden Transit Geçiş Yapmak Üzere Türk Sınır Kapılarına Gelen Araçlardan Alınacak Geçiş Ücreti Ile Teminat Ücreti Uygulamalarına Ilişkin Duyuru

Tiflis Büyükelçiliği 26.03.2010

T.C.

TİFLİS BÜYÜKELÇİLİĞİ

26.03.2010

DUYURU

Türkiye üzerinden transit geçiş yapmak üzere Türk sınır kapılarına gelen araçlardan alınacak geçiş ücreti ile teminat ücreti uygulamalarına ilişkin olarak son zamanlarda Gürcü kamuoyunda yanlış ve/veya eksik bilgilendirmeye dayanan çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. Söz konusu uygulamalar hakkındaki yanlış anlamaların giderilmesini teminen, aşağıdaki hususlar Gürcistan kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

GEÇİŞ ÜCRETİ UYGULAMASI

Türkiye üzerinden transit geçiş yapmak üzere yakın zamana kadar sadece yolcu taşımak suretiyle Türk sınır kapılarına, dolu veya boş olarak gelen, geçici ve yabancı plakalı "kapalı kasa panelvan" taşıtlar, daha sonra ticari eşya taşımacılığı yapacak şekilde dizayn edilerek eşya taşımacılığında kullanıldığının tespiti üzerine bu taşıtlar ulusal mevzuat gereğince geçiş ücretine tabi tutulmuştur. Esasen 5 Mart 2010 tarihinde başlatılan sözkonusu uygulama, Gürcistan tarafının talebi üzerine, bu yeni düzenlemeden haberdar olmayan Gürcistan vatandaşlarının mağduriyetinin önlenmesi amacıyla, Büyükelçiliğimizin girişimleri sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı’nın aldığı kararla 1 Mayıs 2010 tarihine ertelenmiştir. Bu tarihten sonra söz konusu taşıtlar, halen yürürlükte olan geçiş ücreti uygulaması kapsamına alınacaktır.

Bu düzenleme, sadece yabancı ülke vatandaşları için değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de geçerli olacak ve sadece Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapılarında değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm sınır kapılarında uygulanacaktır.

Bilindiği üzere, geçiş ücreti uygulaması “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Mevcut anlaşmada bu tür araçların( istiap haddi 3.5 ton ve altındaki ) geçiş muafiyeti olduğuna dair bir hüküm bulunmadığından bu taşıtlardan karşılıklı olarak geçiş ücreti veya geçiş belgesi istenmektedir.

TEMİNAT ÜCRETİ UYGULAMASI

Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca, transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere, teminat ücreti alınması zorunludur.

Buna göre, varış yeri üçüncü bir ülke olan ve Türkiye’den transit geçiş yapmak amacıyla yurtdışından getirilen ticari kullanıma mahsus “Gümrük Plakalı” boş araçların transitini sağlayacak bir belge ibraz edilmemesi halinde, sözkonusu araçlardan, Türk sınır kapılarından yapacakları girişlerde teminat ücreti alınmakta ve bu ücret yine, Türkiye’yi terk etmeden önce sınır kapılarında araç sahiplerine iade edilmektedir.Teminat yatırmak istemeyen araç sahiplerinin bir refakatçi eşliğinde transit geçişlerinin sağlanması mümkündür; ancak bu seçeneğin tercih edilmesi halinde, refakatçiye ilişkin masrafların araç sahibince ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda değinilen istismar olaylarının artması nedeniyle, daha önce teminat ücreti uygulamasına tabi olmayan “kapalı kasa panelvan” araçlar, eşya taşımaya mahsus ticari taşıt kategorisinde değerlendirilmeye başlanmış ve bu uygulamaya dahil edilmiştir.

Teminat ücreti uygulaması halen yürürlükte olup, yukarıda değinilen geçiş ücreti uygulaması ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Her iki düzenlemenin amacı, yasadışı uygulama ve istismarların önlenmesi suretiyle dost Gürcistan ve diğer komşu ülkelerle Türkiye arasında şimdiye kadar yakın işbirliği içinde sürdürülen ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarındaki ilişkilerin, daha da geliştirilmesini sağlamaktır.

Gürcistan kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk Şubesi Vatandaş Kabul Saatleri: 09:30 - 13:00
1.1.2020 2.1.2020 Yılbaşı
7.1.2020 7.1.2020 Noel
19.1.2020 19.1.2020 Vaftiz Günü
3.3.2020 3.3.2020 Anneler Günü
8.3.2020 8.3.2020 Uluslararası Kadınlar Günü
9.4.2020 9.4.2020 Şehitleri Anma Günü (GE)
17.4.2020 20.4.2020 Paskalya Bayramı
9.5.2020 9.5.2020 Zafer Bayramı
12.5.2020 12.5.2020 Aziz Andrea Yortusu
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
26.5.2020 26.5.2020 Milli Gün
28.8.2020 28.8.2020 Meryem Ana Günü
14.10.2020 14.10.2020 Svetitskhoveli Kilisesi Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
23.11.2020 23.11.2020 Aziz Giorgi Yortusu