Çalışma İzinleri

Tiflis Büyükelçiliği 25.04.2012


Bilindiği üzere; yabancıların Türkiye’deki çalışmalarının izne bağlanması ve bu yabancılara verilecek çalışma izinlerinin düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar 06.09.2003 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda, yabancılara verilecek çalışma izin belgeleri 492 sayılı Harçlar Kanunu (6 sayılı tarife IV no.lu Bölüm) gereğince harca tabidir. Yurtiçinden yapılan çalışma izni ve süre uzatım başvurularında izin belgesi düzenlenmeden önce harç yatırılması gerekmektedir. Yurtdışından dış temsilciliklerimiz kanalıyla yapılan başvurularda çalışma izin harçları çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından ilgili dış temsilciliğimize yatırılmaktadır. Harç tutarlarına ilişkin tablo ekte sunulmuştur.

Sosyal güvenlik mevzuatımız gereğince ülkemizde çalışma izni verilmiş bulunan yabancılar için ilgili işverenliklerce ek listede belirtilen ücret düzeyleri üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta primi yatırılması gerekmektedir. Ülkemizde sosyal güvenlik primi ödenen yabancıların sağlık ve sosyal güvenlik yardımlarından faydalanma hakları bulunmaktadır. Türkiye’nin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu ülke vatandaşları için çalışma izin döneminde primlerinin kendi ülkelerinde ödendiğini kanıtlamaları halinde Sözleşme’de öngörülen sürelerle sınırlı olmak üzere SGK’ya prim ödenmesi yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13(üncü maddesi uyarınca belirlenen değerlendirme kriterlerinin 5’inci maddesinde; yabancılara yapacakları görev ve meslekleriyle bağdaşır seviyede ücret ödenmesi zorunluluğu getirilmiş olup, bu kapsamda çeşitli görev ve meslekler için asgari ücretin katlarıyla bağlantılı olmak üzere belirlenen ücret alt sınırları ekte sunulmuştur.

Yukarıda belirtilen mevzuat ve uygulamalar sadece Gürcistan vatandaşlarına mahsus olmayıp, tüm ülke vatandaşlarına yönelik genel uygulamalardır.

Saygılarımızla.

Tiflis Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar

Çalışma İzni

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk Şubesi Vatandaş Kabul Saatleri: 09:30 - 13:00
1.1.2020 2.1.2020 Yılbaşı
7.1.2020 7.1.2020 Noel
19.1.2020 19.1.2020 Vaftiz Günü
3.3.2020 3.3.2020 Anneler Günü
8.3.2020 8.3.2020 Uluslararası Kadınlar Günü
9.4.2020 9.4.2020 Şehitleri Anma Günü (GE)
17.4.2020 20.4.2020 Paskalya Bayramı
9.5.2020 9.5.2020 Zafer Bayramı
12.5.2020 12.5.2020 Aziz Andrea Yortusu
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
26.5.2020 26.5.2020 Milli Gün
28.8.2020 28.8.2020 Meryem Ana Günü
14.10.2020 14.10.2020 Svetitskhoveli Kilisesi Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
23.11.2020 23.11.2020 Aziz Giorgi Yortusu