Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında

Tiflis Büyükelçiliği 11.09.2012

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60,61,92 ve geçici 12. maddesindeki hükümler doğrultusunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı adresleri Türkiye olan vatandaşlarımızın genel sağlık sigortası tescil işlemleri SGK Başkanlığınca resen yapılmıştır. Vatandaşlarımızın yerleşim yeri adreslerinin Türkiye olmaması halinde ise genel sağlık sigortalılıkları sona erdirilmiştir.  

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına dahil edilmemekte, dahil edilmiş iseler haklarında yapılan tescilin iptali için AKS’de Türkiye olan adres bilgilerini, bizzat kendileri ya da aynı konutu paylaşan aile fertlerinden birisi şahsen veya posta yoluyla dış temsilciliklerimize müracaat ederek, dış temsilciliğimizin bulunmadığı ülkelerde ise bildirimlerini posta ile nüfus kaydının bulunduğu nüfus müdürlüğüne veya sayısal imza ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yaparak yurtdışı adreslerini güncelleyebilmektedirler.  

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan adres güncellemelerini yaptıkları tarihten önce, SGK Başkanlığınca resen tescil işlemleri yapılmış olanlar, 1 Ocak 2012 tarihi ile adres güncellemelerini yaptıkları tarih aralığında yurtdışında çalışma, eğitim ve benzeri amaçlarla yerleşik olduklarını belgeleyen resmi evrakların ekli olduğu dilekçelerini Türkiye’deki ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezine ibraz etmeleri halinde sözkonusu döneme ilişkin genel sağlık sigortası tescilleri iptal edilebilmekte ve mağdur olmaları engellenmektedir.  

Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülkelerin sigorta kurumlarına başvurarak almış oldukları ilgili sağlık yardım hakkı belgesini, bakmakla yükümlü oldukları kişinin ikamet adresinin bulunduğu yerdeki SGK Yurtdışı İşlemleri Servisine ibraz etmeleri halinde ülkemizde ikamet eden bakmakla yükümlü oldukları kişilerin SGK tarafından sağlanan sağlık yardımlarından faydalanabilmesi mümkündür.  

Ülkemiz ile bulunulan ülke arasında imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinde genel sağlık sigortası uygulamasına ilişkin hüküm bulunmaması halinde, bu ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü oldukları eşleri, 18 yaş üstü çocukları, anne ve babaları genel sağlık sigortalısı sayılmakta ve 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabilmektedirler.  

Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımız, yurtdışı adreslerini güncellemeleri halinde genel sağlık sigortalısı sayılmamakta; öte yandan bu kişilerin Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü oldukları eşleri, 18 yaş üstü çocukları, anne ve babaları genel sağlık sigortalısı sayılmakta ve 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabilmektedirler.
 
Saygılarımızla,
Tiflis Büyükelçiliği

Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:00

Konsolosluk Şubesi Vatandaş Kabul Saatleri: 09:30 - 13:00
1.1.2017 2.1.2017 Yılbaşı
3.1.2017 Anneler Günü
7.1.2017 Noel
19.1.2017 Vaftiz Günü
8.3.2017 Uluslararası Kadınlar Günü
9.4.2017 Şehitleri Anma Günü
14.4.2017 17.4.2017 Paskalya Bayramı
9.5.2017 Zafer Bayramı
12.5.2017 Aziz Andrea Yortusu
26.5.2017 Milli Gün
25.6.2017 Ramazan Bayramı
28.8.2017 Meryem Ana Günü
1.9.2017 Kurban Bayramı
14.10.2017 Svetitskhoveli Kilisesi Bayramı
29.10.2017 Cumhuriyet Bayramı
23.11.2017 Aziz Giorgi Yortusu