Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanma Şartlari Hakkinda Duyuru

Tiflis Büyükelçiliği 19.04.2017

Vatandaşlarımızın 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Ek-1’inci maddesi kapsamında dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri için;

1-Bulundukları yabancı ülkelerde, çalışma amacıyla alınmış geçerli oturma veya çalışma iznine sahip olmaları,

2-Mevcut oturma veya çalışma izinlerinin kendilerine yasada öngörülen işçi/işveren statüsünü kazandırması,

3-Bu şartlara haiz olarak, yurt içinde geçirilen süreler hariç, en az üç yıl (1095 gün) bilfiil çalışma süresini doldurmuş olmaları ve bu durumlarını kanıtlayan belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Son dönemde Gürcistan’da çalışan vatandaşlarımızdan, çalışma amacıyla verilen oturma izinlerinin düzenlenmesinin uzun zaman aldığı, buna mukabil dövizle askerlik başvurularında geçerli oturma izni alınmadan önceki çalışma günlerinin hesaba katılmadığı belirtilerek bu hususta yapılabilecek bir düzenleme olup olmadığı sorulmaktadır.

Yukarıda belirtildiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Ek-1’inci maddesi uyarınca, dövizle askerlik başvurularında çalışma sürelerinin,oturma/çalışma izninin başladığı tarihten itibaren hesaplanması yasal bir zorunluluktur. Bu itibarla, Gürcistan’daki çalışma süreleri çerçevesinde dövizle askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın, Gürcistan’a intikallerini müteakip mümkün olan en kısa zamanda oturma izni başvurusunda bulunmaları ve gerekirse Gürcü mevzuatında kayıtlı hızlandırılmış süreç imkanından faydalanmaları yararlı olacaktır.

Öte yandan, aşağıda kayıtlı durumda bulunan vatandaşlarımızın ise dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaları mümkün olmamaktadır.

1-Yabancı ülkelerde oturma veya çalışma izni olmaksızın ikamet edenler,

2-Ücret veya yollukları Türkiye’den gönderilen bir işte çalışanlar,

3-Oturma veya çalışma izni bulunmakla birlikte, fiilen işçi-işveren statüsüne sahip olmayanlar,

4-Yabancı bandıralı bir gemide çalışıyor olsa dahi “gemi adamı cüzdanı” ve “gemi adamı yeterlilik belgesi” sertifikaları olmayanlar.

Saygıyla duyurulur.

T.C. TİFLİS BÜYÜKELÇİLİĞİ


Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:00

Konsolosluk Şubesi Vatandaş Kabul Saatleri: 09:30 - 13:00
1.1.2017 2.1.2017 Yılbaşı
3.1.2017 Anneler Günü
7.1.2017 Noel
19.1.2017 Vaftiz Günü
8.3.2017 Uluslararası Kadınlar Günü
9.4.2017 Şehitleri Anma Günü
14.4.2017 17.4.2017 Paskalya Bayramı
9.5.2017 Zafer Bayramı
12.5.2017 Aziz Andrea Yortusu
26.5.2017 Milli Gün
25.6.2017 Ramazan Bayramı
28.8.2017 Meryem Ana Günü
1.9.2017 Kurban Bayramı
14.10.2017 Svetitskhoveli Kilisesi Bayramı
29.10.2017 Cumhuriyet Bayramı
23.11.2017 Aziz Giorgi Yortusu