Bedelli Askerlik Hizmetine İlişkin Duyuru

Tiflis Büyükelçiliği 10.08.2018

3 Ağustos 2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı Askerlik Kanunu, Diğer Bazı Kanunlar ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na eklenen Geçici 55'inci maddeye göre aşağıdaki şartları sağlayan, ilgili askerlik kanunları uyarınca askerlikle yükümlü Türk vatandaşlarının bedelli askerlik hizmetinden yararlanmasına imkân sağlanmıştır.

Başvuru Şartları:

Geçici 55. maddenin yürürlüğe girdiği 3 Ağustos 2018 tarihinde her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1994 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan yükümlüler başvuru hakkına sahiptir.

Başvuru Süresi:

Başvurunun yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde (3 Ağustos-3 Kasım 2018) yapılmış olması gerekmektedir.

Başvuru Aşamaları:

Yükümlüler ilk başvurularını e-Devlet Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-bedelli-basvurusu)üzerinden yaparlar.

e-Devlet Kapısı Yoluyla İzlenecek Süreç:

- e-Devlet Kapısı üzerinden bedelli askerlik başvurusu yapılarak, barkodlu “Ek-B Lahika-2” belgesinin çıktısı alınır. Daha sonra “Ek-B Lahika-1” dilekçesinin de çıktısı alınır ve ilgili kısımlar doldurulur. “Ek-B Lahika-1” dilekçesinin çıktısının alınamaması durumunda sözkonusu dilekçe Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’nden de temin edilebilecektir.

- Barkodlu “Ek-B Lahika-2” çıktısı, kimlik belgesinin aslı (nüfus cüzdanı/kimlik kartı veya pasaport) ve bir fotokopisi ile birlikte Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine şahsen başvurulur.

- Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne şahsen yapılacak başvuru esnasında “Ek-B Lahika-1" başvuru dilekçesi imzalanır. Adınıza Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’nce düzenlenecek “Yurt Dışı Bedel Ödeme Belgesi” (Ek-B Lahika-3) ile hesap bilgileri aşağıda kayıtlı bankalara, 15.000 TL ödeme yapılır. Bankalarca alınacak komisyon, vergi, provizyon vb. bedeller 15.000 TL’lik tutara dahil değildir.

1. Ziraat Bankası

IBAN: TR64 0001 0017 4586 2569 4750 01

2. Halk Bankası:

IBAN: TR16 0001 2009 4520 0005 0000 43

3. Vakıflar Bankası

IBAN: TR75 0001 5001 5800 7307 7370 62

- Ödemeye ilişkin alınacak üç nüsha dekontun asılları Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine teslim edilir.

1. T.C. kimlik numarası,

2. Ad ve soyad,

3. Telefon numarası,

4. Ödenen bedel tutarı,

5. "BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİDİR" açıklaması dekonta yazılmış olması şarttır.

- e-Devlet Kapısı Üzerinden Başvuruda Bulunulamaması Durumu:

Daha önce askere sevk evrakı almış ancak sevk edildiği birliklerine katılmamış olanlar, “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar, “Bakaya” durumunda olanlar ile daha önce askerlik hizmetine başlamış olanlar e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapamayacaklardır. Bu durumdaki yükümlülerin bedelli askerlik hizmetinden yararlanıp yararlanamayacağının tespit edilebilmesi için sözkonusu durumlarına ilişkin belgelerle (Askerlik Durum Belgesi ile T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı) birlikte Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine başvurmaları gerekmektedir. İlgili askerlik şubesinden hak sahibi olduklarının belirlenmesi halinde başvuru işlemleri yapılabilecektir.

Başvuru Sonrası:

21 günlük temel askerlik hizmetine yönelik yoklama, celp ve sevk faaliyetleri, bedelli askerlik başvuru tarihlerinin sona ermesinin (3 Kasım 2018 (dâhil) tarihine kadar) ardından yürütülecektir. Bu kapsamda müracaatı uygun görülenlerin celp dönemleri ve sevke tabi yükümlü listeleri Askeralma Genel Müdürlüğü’nce duyurulacaktır. Başvuruda bulunan yükümlülerden yoklaması bulunmayanların yoklamalarının, yükümlüler için belirlenen celp döneminin başlangıcından önce YURT İÇİNDE yaptırılması gerekmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünün aşağıda kayıtlı adresinden konuya ilişkin “Sık Sorulan Sorular” bölümüne erişebilirsiniz.

http://asal.msb.gov.tr/AsalSoru/SoruListe?SoruTip=13

Vatandaşlarımızın, başvuruları için www.konsolosluk.gov.tr
adresinden randevu alarak Büyükelçiliğimize gelmeleri önemle rica olunur.

Dikkate Getirilmesinde Yarar Görülen Hususlar:

-Bedelli askerlik hizmeti, dövizle askerlik hizmeti değildir. Dolayısıyla bedelli askerlik hizmetine başvurmak için yurt dışında geçerli oturma/çalışma iznine sahip olmak veya Türkiye’de geçirilen süreler hariç olmak üzere 1095 gün bilfiil yurt dışında çalışmaya gerek bulunmamaktadır.

-Bedelli askerlik hizmetinin tamamlanabilmesi için 15.000 TL’lik bedelin yukarıda mezkûr banka hesaplarından birine yatırılmasının yanısıra ne zaman başlayacağı ve nerede yapılacağı Milli Savunma Bakanlığı tarafından https://asal.meb.gov.tr adresindenilan edilecek 21 günlük temel askerlik eğitimine katılım sağlanması şarttır. Sözkonusu temel askerlik eğitimine katılmayan yükümlüler, 15.000 TL’lik bedeli yatırmış olsalar dahi bedelli askerlik hizmetini tamamlamış sayılmayacaklardır.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Tiflis Büyükelçiliği

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk Şubesi Vatandaş Kabul Saatleri: 09:30 - 13:00
1.1.2020 2.1.2020 Yılbaşı
7.1.2020 7.1.2020 Noel
19.1.2020 19.1.2020 Vaftiz Günü
3.3.2020 3.3.2020 Anneler Günü
8.3.2020 8.3.2020 Uluslararası Kadınlar Günü
9.4.2020 9.4.2020 Şehitleri Anma Günü (GE)
17.4.2020 20.4.2020 Paskalya Bayramı
9.5.2020 9.5.2020 Zafer Bayramı
12.5.2020 12.5.2020 Aziz Andrea Yortusu
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
26.5.2020 26.5.2020 Milli Gün
28.8.2020 28.8.2020 Meryem Ana Günü
14.10.2020 14.10.2020 Svetitskhoveli Kilisesi Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
23.11.2020 23.11.2020 Aziz Giorgi Yortusu