Türkiye Cumhuriyeti

Tiflis Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Adli Sicil Kayıtları , 07.07.2011

Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığı arasında 19.12.2009 tarihinde imzalanan „Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol“ çerçevesinde, gerekli teknik hazırlıklar tamamlanmıştır.

Adli sicil kayıtları, dış temsilciliklerimiz tarafından, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ve yabancıların sadece yurtdışındaki iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere, şahsın bizzat kendisine veya vekaletnamede bu yönde açıkça yetki verilmesi şartıyla vekiline verilebilecektir. Sözkonusu belge yurtdışında hazırlanırken, içeriğindeki bilgiler Türkçenin yanında İngilizce, Fransızca ve Almanca tercümeleriyle birlikte yeralacaktır.
 
Saygılarımızla.
T.C. Tiflis Büyükelçiliği