Türkiye Cumhuriyeti

Tiflis Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Duyuru , 22.05.2014

Yaklaşan yaz ayları ve izin dönemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarla Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarımızın sorun yaşamamalarını teminen aşağıda yeralan linkten geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda girişi yapılan özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler hakkında bilgi edinmeleri mümkündür.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110422.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110422.htm

Saygıyla duyurulur.

Tiflis Büyükelçiliği