Türkiye Cumhuriyeti

Tiflis Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Kullanılmasına İlişkin Duyuru , 16.06.2014

Değerli Vatandaşlarımız,

1) 18 Mayıs 2012’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6304 Sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la yurtdışındaki seçmenlerin, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında bulundukları ülkelerde oy vermeleri hüküm altına alınmış olup, 2014 yılı yaz aylarında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde ilk kez oy kullanmaları mümkün olabilecektir. 

2) Bu çerçevede;

-Büyükelçiliğimiz görev bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın seçimlerde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne  kayıtlı olmaları gerekmektedir.

-Vatandaşlarımızın “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olup olmadıklarını Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) kontrol etmeleri mümkündür.

-Yurtdışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayan vatandaşlarımızın 9 Temmuz 2014 Türkiye saati ile saat 17.00’ye kadar adres beyanında bulunmaları gerekmektedir.

-Adres beyanının esasen Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine şahsen başvuru veya posta yolu ile yapılması mümkündür. Ancak Yüksek Seçim Kurulu ilgili kararında, yurt dışı seçmen kütüğünün ilan edildiği 2-9 Temmuz 2014 tarihleri arasında adres beyanı başvurularının sadece şahsen yapılabileceği, posta ile yapılan müracaatların ise dikkate alınmayacağı belirtilmektedir.

-Büyükelçiliğimiz görev bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın, ilk oylama için: 3 Ağustos 2014 tarihinde, seçimin ikinci tura kalması durumunda ise,ikinci oylama için: 17 Ağustos 2014 tarihinde Büyükelçiliğimizde (Adres: Chavchavadze Caddesi No: 35, Tiflis) 08:00-17:00 saatleri arasında oylarını kullanmaları mümkündür.

-Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımızın oy kullanmak için randevu almaları gerekmektedir. Oy verme günleri iki zaman dilimine bölünmüş olup (08.00-12.30; 12.30-17.00), “SEÇSİS Oy Verme Günü Belirleme Sistemi”nden istenilen saat dilimini seçmek mümkündür. Randevunun sözkonusu sistemden nasıl temin edileceği hakkında ayrıca bilgi sunulacak olup, randevu alım işlemi 21 Temmuz 2014 (Türkiye saatiyle 08.00’de başlayacak) ile 25 Temmuz 2014 (Türkiye saatiyle saat 17.00’de sona erecektir) tarihleri arasında yapılabilecektir.

-Oy vermek için randevu almayan seçmenler için oy verme saat aralığı ile oy kullanacakları sandıklar SEÇSİS sistemi tarafından belirlenecektir.

-Yüksek Seçim Kurulu ilgili kararında, belirlenen oy verme gününde oyunu kullanamayan seçmenlerin, sadece gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oylarını verebilecekleri belirtilmektedir.

-Vatandaşlarımızın oy kullanmaya gelirken T.C. Kimlik Numaralarını gösteren nüfus cüzdanlarını veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
 

-Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde kurulacak sandıklarda oy kullanmalarının yanısıra, gümrük kapılarımızda aşağıda sunulan tarihlerde oy kullanmaları da mümkündür.

 

Gümrüklerde birinci tur oy verme işlemi: 26 Temmuz 2014 - 10 Ağustos 2014

Gümrüklerde ikinci tur oy verme işlemi: 17 Ağustos 2014 - 24 Ağustos 2014

 

3) Seçimlerle ilgili olabilecek gelişmeleri takip edebileceğiniz güncel duyurularımız Büyükelçiliğimiz web sitesiyle, facebook ve twitter sayfasında yayınlanmaya devam edilecektir.

http://www.tiflis.be.mfa.gov.tr/

https://www.facebook.com/TCTiflisBE

https://twitter.com/TCTiflisBE

Saygıyla duyurulur.