Türkiye Cumhuriyeti

Tiflis Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışı İşçi Erteleme Yönetmeliği , 16.09.2015

Yurtdışında bulunan yükümlülerin 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/G maddesi gereğince bugüne kadar Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan uygulama emirleri ile yürütülmekte olan askerlik işlemlerine ilişkin olarak hazırlanan Yurtdışı İşçi Erteleme Yönetmeliği 25 Ağustos 2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu yönetmelik ekte sunulmaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Yurtdışı İşçi Erteleme Yönetmeliği.pdf