Türkiye Cumhuriyeti

Tiflis Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Kara Taşıtları - Yönetmelik Değişikliği / Sıkça Sorulan Sorular , 13.01.2016

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin Türkiye'de kişisel kullanımlarına mahsus kara taşıtlarının geçici ithalatına ilişkin uygulama hakkında (13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 21.10.2015 tarihli duyurumuzla bilgi verilmişti.

http://www.tiflis.be.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=243617

Sözkonusu uygulamaya ilişkin detaylı bilgilere Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın aşağıda kayıtlı web sayfasından da ulaşılması mümkündür.

http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.