Türkiye Cumhuriyeti

Tiflis Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru | Anayasa Değişikliği Halkoylaması , 15.02.2017

Anayasa Değişikliği Halkoylamasının ülkemizde 16 Nisan 2017 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, Büyükelçiliğimizde oy verme işlemlerinin 9 Nisan 2017 Pazar günü 09:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler gümrük kapılarında da oy kullanabilmekte olup, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 27 Mart Pazartesi günü başlayıp, 16 Nisan Pazar günü sona erecektir.  

Henüz adres beyan işlemini gerçekleştirmemiş vatandaşlarımızın yurt dışında bulunan Temsilciliklerimizde veya gümrük kapılarında oy kullanabilmelerini teminen sözkonusu işlemi gerçekleştirmeleri zorunludur. Adres beyanında bulunulup bulunulmadığı ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olunup olunmadığı Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi internet sitesi olan www.ysk.gov.tr adresindeki “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” bölümünden öğrenilebilmektedir.  

YSK tarafından 13 Şubat 2017 tarih ve 92 sayılı kararla açıklanan seçim takvimine göre adres beyan işlemi 15 Şubat 2017 Çarşamba günü Türkiye saati ile (TSİ) 17:00’a kadar gerçekleştirilebilecek, bu tarihten sonra ise 18-26 Şubat 2017 tarihleri arasında itiraz mahiyetinde adres beyanında bulunulabilecektir. 

Anılan seçim takvimi uyarınca 26 Şubat 2017 Pazar günü TSİ 17:00’a kadar yapılacak itiraz mahiyetindeki adres beyanları 28 Şubat 2017 tarihinde karara bağlanacak olup, nihai seçmen kütükleri 10 Mart 2017 Cuma günü TSİ 17:00’da ilan edilecektir.  

Öte yandan, YSK’nın 12 Ocak 2017 tarih ve 27 sayılı kararı uyarınca, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sadece bağlı bulundukları Temsilciliklerde oy kullanmaları yönündeki sınırlama kaldırılmıştır. Bu itibarla, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak koşuluyla, vatandaşlarımız oy verme günlerinde bulundukları ülkelerdeki diğer dış Temsilciliklerimizde kurulan sandıklarda da oy kullanabileceklerdir. Temsilciliklerimizde kurulacak sandıklarda hangi günlerde oy verilebileceği Yüksek Seçim Kurulu tarafından 10 Mart 2017 tarihinde belirlenecek ve www.ysk.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Anayasa Değişikliği Halkoylamasında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde kurulacak sandıklarda oy kullanmalarını teminen sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, vatandaşlarımızı aydınlatmak ve sorularını yanıtlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından +90 444 99 75 numaralı telefon numarası ile ''Yurt Dışı Seçmen Çağrı Merkezi'' oluşturulmuştur. Anılan Çağrı Merkezi 17 Şubat'a kadar hafta içi her gün TSİ 09:00-18:00, 17 Şubat-17 Nisan 2017 tarihleri arasında ise 24 saat Türkçe hizmet verecektir. 

Halkoylamasıyla ilgili olabilecek diğer hususlara ilişkin olarak da Büyükelçiliğimizce düzenli şekilde bilgilendirme yapılacak olup, vatandaşlarımızın yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını www.ysk.gov.tr adresinden zamanlıca kontrol etmeleri büyük önem arz etmektedir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. TİFLİS BÜYÜKELÇİLİĞİ