Türkiye Cumhuriyeti

Tiflis Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanma Şartlari Hakkinda Duyuru , 19.04.2017

Vatandaşlarımızın 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Ek-1’inci maddesi kapsamında dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri için;

 

1-      Bulundukları yabancı ülkelerde, çalışma amacıyla alınmış geçerli oturma veya çalışma iznine sahip olmaları,

2-      Mevcut oturma veya çalışma izinlerinin kendilerine yasada öngörülen işçi/işveren statüsünü kazandırması,

3-      Bu şartlara haiz olarak, yurt içinde geçirilen süreler hariç, en az üç yıl (1095 gün) bilfiil çalışma süresini doldurmuş olmaları ve bu durumlarını kanıtlayan belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

            Son dönemde Gürcistan’da çalışan vatandaşlarımızdan, çalışma amacıyla verilen oturma izinlerinin düzenlenmesinin uzun zaman aldığı, buna mukabil dövizle askerlik başvurularında geçerli oturma izni alınmadan önceki çalışma günlerinin hesaba katılmadığı belirtilerek bu hususta yapılabilecek bir düzenleme olup olmadığı sorulmaktadır.

 

            Yukarıda belirtildiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Ek-1’inci maddesi uyarınca, dövizle askerlik başvurularında çalışma sürelerinin, oturma/çalışma izninin başladığı tarihten itibaren hesaplanması yasal bir zorunluluktur. Bu itibarla, Gürcistan’daki çalışma süreleri çerçevesinde dövizle askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın, Gürcistan’a intikallerini müteakip mümkün olan en kısa zamanda oturma izni başvurusunda bulunmaları ve gerekirse Gürcü mevzuatında kayıtlı hızlandırılmış süreç imkanından faydalanmaları yararlı olacaktır.

 

Öte yandan, aşağıda kayıtlı durumda bulunan vatandaşlarımızın ise dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaları mümkün olmamaktadır.

 

1-      Yabancı ülkelerde oturma veya çalışma izni olmaksızın ikamet edenler,

2-      Ücret veya yollukları Türkiye’den gönderilen bir işte çalışanlar,

3-      Oturma veya çalışma izni bulunmakla birlikte, fiilen işçi-işveren statüsüne sahip olmayanlar,

4-      Yabancı bandıralı bir gemide çalışıyor olsa dahi “gemi adamı cüzdanı” ve “gemi adamı yeterlilik belgesi” sertifikaları olmayanlar.

 

Saygıyla duyurulur.

T.C. TİFLİS BÜYÜKELÇİLİĞİ